Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Přepravní podmínky: přeprava společností DHL Express

Naše standardní přepravní podmínky pro expresní zásilky.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při objednávání služeb DHL Vy, jakožto „odesílatel“, souhlasíte jménem svým a kohokoli jiného, kdo je na zásilce zainteresovaný, s tím, že Podmínky platí od doby, kdy DHL převezme zásilku, pokud nebude písemně dohodnuto jinak s oprávněným zaměstnancem DHL.
„Zásilka“ znamená všechny dokumenty nebo balíky, které jsou dopravovány pod jedním nákladovým listem a které mohou být přepravovány jakýmkoli prostředkem, který DHL zvolí, včetně letecké, silniční nebo jakékoli jiné přepravy. „Nákladovým listem“ se rozumí jakákoli nálepka vyhotovená automatickými systémy DHL, letecký nákladový list nebo průvodní list obsahující tyto Podmínky. Každá zásilka bude dopravována na základě omezené odpovědnosti tak, jak je zde stanoveno. Jestliže odesílatel požaduje větší ochranu, pak může být za příplatek sjednáno pojištění (další informace viz níže). „DHL“ označuje jakéhokoli člena DHL Express Network.

Leden 1, 2011

PODMÍNKY ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ SPOLEČNOSTI DHL EXPRESS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DHL na žádost klienta a při splnění níže uvedených podmínek vydá dobropis nebo vrátí peníze ve výši klientem zaplaceného prémia za zásilku DHL Express, která bude doručena později, než je termín doručení, k němuž se DHL zavázala.

Platné od 1. ledna 2015

Pro další informace se obraťte na lokální oddělení služeb klientům společnosti DHL Express.