Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL Celní služby

Jste plně flexibilní?

Mezinárodní obchod se rychle mění a celosvětové dodavatelské řetězce čelí velkým výzvám:
  • Globalizace a rozvoj mezinárodního obchodu: upevňování partnerství s poskytovateli služeb, kteří mají odborné znalosti v různých geografických oblastech.
  • Zvýšená poptávka po elektronické výměně dat: odeslání oznámení o zásilce a výměna dat.
  • Globální trend směrující k přístupu založenému na zmírnění rizika: vyžaduje po obchodnících sdílet údaje o svých zásilkách v daném čase, tj. před nakládkou, před odletem ,a též i před příjezdem zásilky.
  • Zvýšení povědomí o dodržování předpisů: nyní se stává záležitostí představenstva a patří mezi hlavní oblasti zájmu mezinárodních obchodních společností.
  • Zvýšení pokuty za nedodržování předpisů: s bezprostředním dopadem na zákaznický řetězec a finanční výsledek společnosti.
Celní deklarace je schopna snižít tento risk a nabízí skutečnou konkurenční výhodu.

Naše řešení pro Vás:

V oblasti zprostředkování celních služeb
Nabízíme širokou škálu služeb, aby byly zajištěny jednotné, konzistentní a flexibilní obchodní činnosti, podporující Vaši společnost tak , aby se vyhnula zpoždění zásilek, penále a pokut.

Celní a obchodní poradenské služby
Naši celní konzultanti Vám pomohou přezkoumat Váš dodavatelský řetězec a pomůžou Vám zlepšit celní služby, optimalizovat platbu cla, identifikovat potenciální rizikové oblasti a optimalizovat vnitřní kontroly a postupy tak, aby byly v souladu s Vašimi interními standardy.


Proč byste si měli vybrat DHL celní služby:

Díky naším místním týmům expertů a všeobecných znalostí jsme schopni nabídnout jednorázová řešení z celé škály celni problematiky.