Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Udržitelné logistice

Jak podnikatelská inovace a zelená poptávka pohání CO2 efektivní průmysl

Stáhněte si studii o cestě k udržitelné logistice New Window

Zelená logistická řešení

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým čelí naše generace. Úřady a spotřebitelé stále více očekávají podmínky, které jim umožní snížit produkci emisí.

Reportování emisí skleníkových plynů (GHG) je prvním krokem k ekologizaci Vašeho logistického dopravního řetězce.

DHL poskytuje dvě služby – Uhlíkovou zprávu – a pokročilejší Online Carbon dashboard.

Uhlíková zpráva

 • Mapuje emise vytvořené z Vaší dopravy v rámci sítě DHL
 • Může být připraven na měsíční, čtvrtletní nebo roční bázi
 • Výpočet se řídí dle “Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standards”
 • Výpočet se řídí dle EN 16258 “Methodology for calculation and declaration of energy cunsumtion and GHG emission of transport services"

Online Carbon Dashboard


V sobě zahrnuje všechny benefity Uhlíkové zprávy, ale má navíc:
 • Emisní stopu z celého dopravního dodavatelského řetězce – včetně dodavatelů třetích stran
 • Emisní stopu na úrovni jednotlivých zásilek
 • Flexibilní zobrazení reportů – umožňuje snadné měření emisí a jejich průběžného zlepšování
 • Schopnost simulovat a vyhodnotit uhlíkovou stopu a její účinnost
 • Pomáhá při optimalizaci dodavatelského řetězce a strategickém rozhodování

V rámci dodavatelského řetězce existuje mnoho způsobů, jak snížit emise.

 • Jsme odborníci v Eko-efektivních logistických procesech
 • Pracujeme s Vámi na vytvoření řešení na míru
 • Naším cílem je zlepšit účinnost opatření a minimalizovat Vaše dopady na životní prostředí souvisejících s logistikou
Mezi možné příležitosti ke zlepšení patří:

 • Management vozového parku a pohonných hmot
 • Optimalizace vozového parku
 • Převod na jiný druh dopravy
 • Návrh distribuční sítě
 • Energeticky úsporné sklady/budovy

 • Plně certifikovaná kompenzace za Vaše emise skleníkových plynů prostřednictvím příspěvků na mezinárodně uznávané projekty na ochranu klimatu
 • Ověření autorizovanou třetí stranou (SGS) o kompenzovaných emisích
 • Roční certifikace pro veřejné využití
Prosím pamatujte, že klimaticky neutrální služba je k dispozici pouze v kombinaci s pokročilou Uhlíkovou zprávou.

Růst a efektivita v dnešním podnikání musí jít ruku v ruce s nulovými odpady, obnovitelnými zdroji, stálostí klimatu a měřením ekologického chování.

DHL Envirosolutions poskytuje řadu řešení, včetně:

 • Nakládání s odpady: Globální řešení pro sběr a recyklaci odpadů, jejichž cílem je převést náklady na zdroje přímů a podpořit tím Váš cíl
  “nulových odpadů”
 • Rozšířená odpovědnost výrobce: sběr dat, fyzická recyklace a zajištění evidence o splnění komplexních legislativních požadavků. To Vám umožní soustředit se na hlavní předmět podnikáni
 • Vedoucí ekologický partner: Naše poradenství a podpůrné programy se rozšíří v rámci Vašeho celého dodavatelského řetězce, od zapojení zaměstnanců až po komplexní návrh sítě, což Vám pomůže plnit Vaše cíle ochrany životního prostředí.