Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Přeprava lithiových baterií

Vzhledem k narůstajícím obavám o bezpečnost v leteckém provozu byly zpřísněny ICAO/IATA předpisy pro přepravu lithiových baterií a letecké společnosti jsou nuceny tyto předpisy důsledně prosazovat.

Bezpečná přeprava takéhoto obsahu a přísné dodržování předpisů ICAO/IATA je právní odpovědností odesílatele. Z tohoto důvodu vydala IATA příručku, která má odesílateli pomoci tyto předpisy správně pochopit a dodržovat je.

Zásilky obsahující lithiové baterie, které musí být označeny značkou nebo nálepkou určenou pro lithiové baterie, musí být poslána na účet schválený pro nebezpečné zboží.

Přeprava lithium metal baterií balených podle Sekce II (Section II) obalové instrukce 968 (volně balené lithium metal baterie) je v síti DHL Time Definite zakázana.

Přeprava lithium-iontových baterií balených podle obalové instrukce 965 je zakázána v pasažerských letadlech, DHL Express nabízí omezený servis.moz">

Důležité!

Lithiové baterie, které jsou deklarované jako zničené nebo poškozené představují značné bezpečnostní riziko pro osoby, které s nimi přijdou do styku, a také majetek společnosti. Není povoleno je přepravovat letecky za jakýchkoliv podmínek.
Pokud je známo nebo je podezření, že takováto poškozená lithiová baterie je součástí notebooku, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, musí být vyjmuta z tohoto zařízení před tím, než jej DHL přijme do přepravy.