Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Odesílání zásilek obsahujících Lithiové baterie

S účinností od 1. dubna 2016 vcházejí v platnost přísnější předpisy asociace IATA týkající se přepravy samostatně balených lithium-iontových baterií (UN3480/PI965).
Nové předpisy se týkají široké škály zařízení napájených lithiovými bateriemi, bez ohledu na to, zda jde o dobíjecí (lithium-iontové) baterie či nedobíjecí (baterie s kovovým lithiem). Předpisy platí, pokud:
  • jsou lithiové baterie baleny a přepravovány samostatně. Příklad: samostaně balené baterie/Power banky
  • jsou lithiové baterie přepravovány se zařízením ve stejném balení. Příklad: mobilní telefon s vyměnitelnou lithiovou baterií
  • jsou lithiové baterie obsažené v zařízení. Příklad: počítačový tablet s integrovanou lithiovou baterií, kterou uživatel nemůže vyjmout ani vyměnit
Z důvodu zvyšujících se obav o bezpečnost v leteckém provozu se předpisy asociace IATA vztahující se na přepravu lithiových baterií zpřísnily. Letecké společnosti jsou nuceny tyto předpisy důsledně prosazovat.
Upozorňujeme, že bezpečná letecká přeprava takového obsahu a přísné dodržování předpisů asociace IATA je právní odpovědností odesílatele. S ohledem na tuto skutečnost vydala asociace IATA příručku, která má odesílateli pomoci tyto předpisy správně pochopit a dodržovat je.

Jakákoliv osoba, společnost či subjekt, které jsou uvedeny na nákladovém listu společnosti DHL Express jako odesílatel, nese právní odpovědnost za zajištění přísného dodržení předpisů asociace IATA v jejich aktuálním znění. Tato odpovědnost je na odesílateli i tehdy, pokud zásilka obsahující lithiové baterie odesílateli ve skutečnosti nepatří nebo nebyla osobou, společností či subjektem uvedenými na nákladovém listu vyrobena.
Aby nedocházelo k nechtěným komplikacím, prosím upozorněte DHL Express vždy, když budete chtít přepravit zásilky obsahující lithiové baterie. Náš tým odborníků Vám rád pomůže s pochopením nejnovějších předpisů IATA týkajících se nebezpečného zboží.
Na základě rozhodnutí ICAO/IATA zakázat přepravu samostatných článků/baterií s obsahem kovového lithia nebo slitiny lithia (Lithium metal batteries) v letadlech s cestujícími od 1.ledna 2015 by DHL nemohlo tento typ baterií přepravovat ve svojí síti. Zákaz se vztahuje pouze na zásilky obsahující články/baterie s obsahem kovového Lithia nebo lithia ve slitině, které jsou připraveny v souladu se Sekcí II obalové instrukce 968. Lithium metal baterie balené se zařízením (podle Sekce II obalové instrukce 969) nebo obsažené v zařízení (podle Sekce II obalové instrukce 970 nejsou tímto zákazem nijak dotčeny – v těchto případech k žádné změně nedochází.

V případě PI-967 a PI-970 může zásilka obsahovat maximálně 2 balení (každé obsahující nanejvýš 4 články nebo 2 baterie jako součást zařízení).

Pokud zásilka obsahuje více než 2 balení, musí být opatřena příslušnou značkou lithiové baterie a platí pro ni odpovídající požadavky.

Toto omezení dvou balení na zásilku vejde v platnost nejpozději do 1. ledna 2017, neboť pro nařízení platí roční přechodné období, nicméně přepravcům je doporučeno implementovat nařízení co nejdříve.

Na základě změn ICAO/IATA platných od 1. dubna 2016 je zakázáno přepravovat PI-965 v letadlech s cestujícími. V důsledku toho nabízíme do určitých destinací pouze omezený servis. PI-965 v souladu se Sekcí II vyžadují zvláštní schválení. Pro další informace kontaktujte,prosím, Vašeho obchodního zástupce. Lithium-iontové baterie balené se zařízením (PI-966) nebo obsažené v zařízení (PI-967) jsou i nadále pro přepravu přípustné.

Důležité!

Lithiové baterie, které jsou deklarované jako zničené nebo poškozené představují značné bezpečnostní riziko pro osoby, které s nimi přijdou do styku, a také majetek společnosti. Není povoleno je přepravovat letecky za jakýchkoliv podmínek.
Pokud je známo nebo je podezření, že takováto poškozená lithiová baterie je součástí notebooku, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, musí být vyjmuta z tohoto zařízení před tím, než jej DHL přijme do přepravy.