Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Dotace z EU

Název projektu:

Odborné vzdělávání zaměstnanců/kyň DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/94.01386

Celková dotace:

2 415 841,14 Kč

Realizované vzdělávací aktivity:

1. Odborné dovednosti pro vedoucí a referenty/referentky
 • Vybrané kapitoly z oblasti přepravní logistiky: ADR
 • Incoterms 2010
 • Vybrané kapitoly z oblasti přepravní logistiky: ADR
 • Vybrané kapitoly z oblasti přepravní logistiky: AETR
 • Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových doklad
2. Odborné dovednosti pro obchod v logistice
 • Psychologie dodavatelsko – odběratelských vztahů v oblasti logistiky
 • Smluvní vztahy a reklamace mezi objednatelem a dodavatelem přepravy
 • Nejčastější chyby a omyly v obchodních smlouvách

3. Odborné dovednosti pro vrcholové vedoucí pracovníky/pracovnice
 • Risk management
 • Cash-flow management

4. Rovné příležitosti žen a mužů
 • Rovné příležitosti žen a mužů v kontextu dnešní doby
 • Optimalizace pracovních postupů zaměstnanců/kyň s ohledem na gender mainstreaming
 • Rozvoj zaměstnanců/kyň s ohledem na gender mainstreaming

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability vybraných zaměstnanců prostřednictvím realizace odborného vzdělávání a tím posílení konkurenceschopnosti společnosti. Vybraní zaměstnanci (cílová skupina), si rozšíří svou odbornost o další profesní znalosti a dovednosti nezbytné k naplňování současných, potažmo budoucích, specifických požadavků trhu, a to prostřednictvím školení v oblasti logistiky, obchodu či např. orientace v příslušené legislativě. Projekt zároveň povede ke zvýšení rovnosti žen a mužů ve firmě a k vytvoření nového vzdělávacího systému.

Hodnocení dosavadního průběhu projektu:

Celý projekt byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., jejích zaměstnanců/kyň, zlepšení adaptability zaměstnanců/kyň a dosažení udržitelného rozvoje společnosti. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací všech původně plánovaných klíčových aktivit. Jednotlivé klíčové aktivity na sebe navazovaly a doplňovaly se. Díky tomu se podařilo za období realizace projektu podpořit 266 osob z toho 106 mužů a 160 žen. Na základě účasti těchto osob došlo ke vzniku 414 úspěšných absolventů vzdělávacích aktivit. Z tohoto počtu je 191 mužů a 223 žen.

V rámci projektu proběhlo výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Toto výběrové řízení bylo rozděleno na dvě části (odbornou a generovo-obecnou část). Dodavatelé dostáli svým závazkům a díky dobré spolupráci a vysoké úrovni školení jsme mohli dosáhnout výše uvedeného cíle.

Na základě realizace školení došlo rovněž k jeho průběžnému vyhodnocování, dopadu na cílovou skupinu a pracovní procesy v naší společnosti. Jednalo se v podstatě o evaluace vzdělávacích aktivit, které byly následným podkladem pro vytvoření inovovaného produktu – vzdělávacího plánu naší společnosti.