Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Shoda s právními požadavky v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, zdraví a životního prostředí

Chemikálie, petrochemické látky a další materiály na tomto trhu jsou drahé, potenciálně nebezpečné a jsou určeny pouze ke konkrétnímu účelu. Navíc jsou samozřejmě nesmírně důležité nejen pro vaši společnost, ale pro všechny podniky, kterým je dodáváte. DHL se zavazuje k dodržování nejpřísnějších bezpečnostních a ekologických standardů při přepravě, zpracovávání a uskladňování těchto produktů.
Zdraví našich partnerů, našich zákazníků a veřejnosti je naší nejvyšší prioritou a environmentální politika splňuje všechny současné požadavky. Operace DHL jsou prováděny způsobem přípustným v jednotlivých regionech. Naše řešení vyhovují příslušným zákonům a předpisům a činíme veškerá další opatření, jež považujeme za nezbytná.
Nejde jen o to, že v současné době plníme všechny požadavky. V této důležité oblasti se musíme se neustále zdokonalovat. Intenzivně investujeme do školení, stanovování náročných cílů a měření pokroku pro zajištění neustálého zdokonalování v oblasti bezpečnosti, zabezpečení, zdraví a ekologie.