Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Zelená Řešení

Videos
false false

GoGreen Program

Close

GoGreen Program

GoGreen Program

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Milníky v Ochraně Klimatu

2001: Deutsche Post DHL Group zakládá firemní environmentální tým jako reakci na rostoucí význam problematiky životního prostředí.
2002: DHL Švédsko zavádí “Grøna Ton” (Green Tonnage), naši první přepravní službu s přidanou hodnotou k podpoře obnovitelných paliv.
2005: DHL Parcel Germany zavádí pilotní projekt “Zelený balík” (“Green Parcel”), uhlíkově neutrální službu při přepravě balíků.
2006: Zákazníci v několika evropských zemích mají možnost využít uhlíkově neutrální přepravu.
2007: V Německu se zavádí služba uhlíkově neutrální přepravy pro soukromé a firemní zákazníky.
2008: Jako první poskytovatel logistických služeb se DPDHL ve svém programu GOGREEN zavazuje snížit emise CO2 do roku 2020 o 30%.
2008: DHL Supply Chain nechává ve svém prvním uhlíkově neutrálním skladě ve Spojeném království nainstalovat geotermální čerpadlo a nové elektrické osvícení.
2009: Deutsche Post DHL Group přepravuje vice než 700 milionů GOGREEN produktů a kompenzuje 38.600 tun CO2 v projektech na ochranu klimatu.
2010: Počet ročních přeprav GOGREEN stoupá na 1.7 miliardy.
2010: Služba GOGREEN je k dispozici i zákazníkům DHL Global Forwarding na celém světě.
2010: DHL Freight nabízí v některých regionech CO2 reporty, na jejichž základě mohou zákazníci kompenzovat své emise.
2011: DHL Global Forwarding, Freight zavádí Carbon Dashboard, informační nástroj online indikující zákazníkům jejich emise CO2.
2011: DHL Parcel Germany přepravuje nyní všechny balíky soukromých zákazníků uhlíkově neutrálně bez přirážky.
2011: Deutsche Post DHL Group zahajuje svůj vlastní projekt na ochranu klimatu v Lesothu, aby získala povolenky na emise.
2012: Uhlíkově neutrální přepravní služby jsou nyní k dispozici zákazníkům DHL Express ve zhruba 60 zemích světa.
2012: DHL Express zahajuje externě ověřovaný reporting: Zákazníci mohou nyní sledovat bilanci CO2 svých zásilek.
Optimalizované přepravní trasy, vozidla na alternativní pohon a energeticky účinné sklady: existuje celá řada způsobů jak snížit emise klimaticky škodlivého oxidu uhličitého a redukovat dopad dalších environmentálně škodlivých vlivů dopravy a uskladnění zboží.

Spoluprací s našimi zákazníky chceme tento potenciál posílit. U DHL nazýváme tento záměr pojmem GOGREEN. Věříme, že ochrana životního prostředí a úspěch podnikání jsou cíle nejen slučitelné, nýbrž vzájemně úzce propojené.

GOGREEN Produkty a Služby

Díky naší expertíze a globální přítomnosti dokážeme nabídnout našim obchodním zákazníkům široké portfolio zelených produktů a služeb. Předkládáním detailních tzv. Carbon ReportsExternal Link / New Window* (Uhlíkových zpráv) jim ukazujeme, jaká je jejich pozice z hlediska emisí skleníkových plynů. I když nejvyšší dopad logistiky na změnu klimatu je způsoben emisemi CO2, všímáme si i dalších skleníkových plynů (GHG -Greenhouse Gases) jako např. metanu nebo oxidu dusného. A v souladu s mezinárodně uznávanou meziodvětvovou normou “Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting” (Účtování a výkaznictví životnosti skleníkových produktů) bereme v úvahu také dopad emise těchto látek na vstupu, vznikajících při výrobě a přepravě paliv a energie.
V rámci naší služby Green OptimizationExternal Link / New Window* (Zelená optimalizace) spolupracujeme se zákazníky a společně s nimi identifikujeme oblasti ke zlepšení a hledáme cesty k redukci emisí skleníkových plynů. Analyzujeme celý logistický řetězec našich zákazníků a spolu s nimi optimalizujeme obchodní trasy a přepravní režimy. Navíc, navrhujeme jim způsoby, jak zlepšit jejich celkovou environmentální výkonnost.
Abychom kompenzovali nevyhnutelné emise, nabízíme služby typu Climate NeutralExternal Link / New Window*. Účastníme se v dobrovolném obchodování s emisními povolenkami a nakupujeme u vybraných projektů tyto povolenky a snižujeme emise k prospěchu místních komunit. Od ledna 2014 kompenzujeme nejen CO2, ale i další skleníkové plyny jako metan nebo oxid dusný a posouváme tak GOGREEN z pozice "CO2 neutrální" do polohy "klimaticky neutrální". Na základě nového GHG protokolu pro produkty zohledňujeme také emise na straně vstupů, vznikající z výroby a přepravy paliv a energie.

* Tyto odkazy na naši globální stránku jsou k dispozici pouze v angličtině.