Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Právní informace

Podmínky použití webových stránek DHL a prohlášení o závazku DHL chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky – webové stránky DHL

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky DHL. Upozorňujeme, že v některých zemích mohou platit jiné smluvní podmínky.

Smluvní podmínky používání webové stránky DHL jsou následující:

Autorské právo

Autorské právo na tuto publikaci vlastní DHL International GmbH.

Autorizace k reprodukci

Části materiálů na těchto webových stránkách může kdokoliv reprodukovat za následujících podmínek:
  • Materiály lze používat jen pro informaci a k nekomerčním účelům
  • Nesmí být žádným způsobem změněn
  • Nelze pořizovat neautorizované kopie žádné z ochranných známek DHL
  • Každá kopie jakékoliv části materiálu musí obsahovat následující poznámku o autorském právu:
  • Copyright ©  DHL International GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky DHL

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ jsou ochranné známky DHL International GmbH nebo jakékoliv jiné společnosti skupiny DHL, registrované alespoň v jedné jurisdikci. Licence na používání žádné z těchto ochranných známek se neuděluje, ani z ničeho nevyplývá. Tyto ochranné známky nelze bez předchozího písemného svolení žádným způsobem kopírovat, stahovat, reprodukovat, používat, pozměňovat ani šířit (pouze jde-li o nedílnou součást autorizované kopie materiálů, které se na této stránce objevují, jak je stanoveno v odstavci předcházející části).

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy

Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy obsažené v těchto materiálech jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Vaše připomínky

DHL stojí o Vaši zpětnou vazbu a cení si Vašich podnětů a návrhů, avšak není schopna odpovědět na každou jednotlivou otázku. Společnost DHL si vyhrazuje právo použít každou informaci, kterou jí poskytnete.

Použití interaktivních prvků na této stránce

Pro snadnější orientaci poskytuje DHL na této stránce interaktivní prvky jako např. přístup k vyhledávání nebo připomínky uživatelů. Tyto prvky smíte používat výhradně pro stanovené a žádné jiné účely.

 Správnost obsahu stránek


Tyto stránky mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a typografické chyby. DHL je při jejich nalezení opraví dle svého uvážení. Informace na těchto webových stránkách se pravidelně aktualizují, avšak nepřesnosti se mohou vyskytnout tehdy, když dochází ke změnám mezi aktualizacemi. Internet je nezávisle spravován z mnoha míst po celém světě, takže některé z informací, přístupných z těchto webových stránek, pravděpodobně vznikly mimo DHL. Následkem toho DHL vylučuje jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za jejich obsah.

 Viry


DHL se přiměřeně snaží vyloučit viry ze svých webových stránek, ale nemůže to zajistit v plné míře, a za viry tedy nenese žádnou odpovědnost. Před stažením informací z těchto webových stránek tedy prosím proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Odmítnutí záruk

Služby, obsah a informace na těchto webových stránkách se poskytuje "tak, jak jsou”. DHL odmítá všechny záruky, výslovné i konkludentní, ze zákona i jiné, zejména konkludentní záruky obchodovatelnosti, neporušování práv třetích stran a vhodnosti ke konkrétnímu účelu, a to v plném rozsahu, jaký umožňuje zákon. DHL, její pobočky a držitelé jejích licencí nevydávají žádná prohlášení ani záruky na přesnost, úplnost, bezpečnost či včasnost služeb, obsahu či informací poskytovaných na webových stránkách nebo v systémech DHL nebo jejich prostřednictvím. Žádné informace získané prostřednictvím systémů či webových stránek DHL nevytváří žádnou záruku, pokud není výslovně uvedena v těchto podmínkách.


Některé jurisdikce neumožňují omezení konkludentních záruk, proto se na vás omezení a vyloučení v tomto článku nemusejí vztahovat. Pokud jednáte jako spotřebitel, toto ustanovení nemá vliv na jakékoliv Vaše případné zákonné právo, které nelze odmítnout. Souhlasíte s tím a berete na vědomí, že omezení a vyloučení odpovědnosti a záruky uvedené v těchto podmínkách jsou čestné a přiměřené.

Omezení odpovědnosti

DHL, její pobočky, držitelé jejích licencí ani jiné strany uvedené na webových stránkách DHL nenesou v žádném případě žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé, následné škody či za exemplární odškodnění nebo odškodnění plnící represivní funkci, za ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo z přerušení podnikaní v důsledku použití či neschopnosti použít webové stránky nebo systémy, služby, obsah nebo informace DHL, ať již na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání či na základě jiného právního názoru, a bez ohledu na to, zda byla DHL na možnost takové škody upozorněna, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon. Bez dopadu na výše uvedené souhlasíte, že bez ohledu na formu žaloby nebo nároku a v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, nepřesáhne celková odpovědnost DHL za jakékoliv škody (přímé či jiné) nebo za ztrátu na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání apod. 100,00 EUR. V rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, jsou Vám k dispozici výlučně a jedině opravné prostředky výslovně uvedené v těchto podmínkách.

Produkty a služby

Není-li písemně dohodnuto jinak, vztahují se na produkty a služby uvedené na těchto webových stránkách přepravní podmínky DHL. Vzhledem k tomu, že se tyto přepravní podmínky mohou v jednotlivých zemích původu zásilky lišit, obraťte se prosím na nejbližší zákaznicé centrum DHL, kde Vám poskytnou výtisk místních přepravních podmínek. Všechny produkty a služby DHL nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Předávání informací

Veškeré informace poskytnuté DHL návštěvníky těchto webových stránek se považují za důvěrné a DHL je žádné třetí straně nesdělí, pokud to nebude nutné pro poskytnutí služeb.
Společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o. (dále jen "DHL") je potěšena, že jste navštívili naši webovou stránku a máte zájem o naši společnost, produkty a služby. Je pro nás velice důležité chránit Vaše osobní údaje během celého obchodního procesu.

Mějte prosím na paměti, že vnitrostátní právní požadavky na ochranu osobních údajů a nakládání s osobními údaji se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud tedy navštívíte lokální webové stránky DHL, dozvíte se více o ochraně dat v dané zemi.
Na následujících řádcích vysvětlujeme, jaké údaje získá společnost DHL při Vaší návštěvě našeho webu, jak jsou tyto údaje zpracovávány a pro jaké konkrétní účely.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25683446
Zápis v OR: C 27002 KS Ostrava

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.coi.czExternal Link / New Window.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odrExternal Link / New Window.