Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Vědomí podvodu a prevence

Značka DHL jako lídra mezinárodní dopravy je známa po celém světě. DHL vážně chrání své zákazníky a jejich citlivé informace. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi možného podvodného chování subjektů zneužívajících značku DHL.

Podvodné používání značky DHL

Dochází k pokusům podvádění zákazníků na internetu neoprávněným používáním jména a značky DHL pomocí emailové komunikace a grafiky, které vyvolávají zdánlivý dojem, že pocházejí od DHL.

Ve většině případů se komunikace týká prodeje spotřebního zboží přes internet, kde lze požadovat platbu před dodávkou zboží.

Buďte si prosím vědomi toho, že společnost DHL takové platby nevyžaduje. DHL inkasuje náležité peníze pouze za skutečné náklady související s dopravu.

Toto bezpečnostní upozornění nemá žádný vliv na povinnost příjemce zaplatit dopravu, clo, DPH nebo podobné poplatky, pokud jsou řádně splatné v okamžiku dodávky.

DHL nenese odpovědnost za žádné náklady, poplatky nebo platby, které vznikly neoprávněně v důsledku podvodných aktivit.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste obdrželi e-mail sdělující, že se DHL snaží doručit balíček, a vyžadující otevření přílohy e-mailu, aby bylo doručení umožněno, jedná se o podvodný email, tento balíček neexistuje a příloha může být počítačovým virem.

Neotvírejte prosím tuto přílohu. Tento email a tato příloha nepocházejí od DHL.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o integritě webové stránky, která používá značku DHL, vstupujte prosím na stránky DHL vždy přes naše globální webové stránky.

Informujte prosím zákaznický servis DHL v případě, že obdržíte podvodné nebo podezřelé e-maily DHL.

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abychom vás upozornili na zintenzivňující úmyslně poškozující e-mailovou kampaň, ve které uživatelé a klienti DHL dostávají e-mail se zprávou, že jim přišla zásilka, kterou společnost DHL nemohla doručit nebo která byla zadržena celními úřady. Zdá se, že jde o opakující se trend, jehož intenzita na počátku tohoto roku zesílila.

Uvedené e-maily, ve kterých se tvrdí, že jsou od společnosti DHL Express nebo DHL International, obvykle obsahují přílohu a oznámení příjemci, že údaje o zásilce najde v příloze. Jakmile uživatelé přílohu otevřou, může počítač nakazit virus. Tento virus pak počítač ovládne, může rozesílat nevyžádané zprávy (spam), případně odcizit data.

Vzhledem k tomu, že rozesílání falešných a nevyžádaných zpráv nedokážeme předejít, snažíme se o nejefektivnější způsob řešení, a tedy informovat o těchto podvodných zprávách vás, klienty společnosti DHL.

Obdržíte-li e-mail obsahující jakoukoliv podezřelou komunikaci, nikdy neotevírejte přílohu a neprodleně kontaktujte nonstop zákaznický servis DHL na telefonním čísle 840 103 000 nebo přepošlete email na infolinka@dhl.com. Dále vás rovněž, abyste nahlásili nevyžádané zprávy službě SpamCop (http://www.spamcop.net/anonsignup.shtml). SpamCop bezplatně zpracovává nahlášené e-mailové zprávy a rozesílá varovné informace poskytovatelům internetu odpovědným za hosting a služby využívané tvůrci spamů. Po předání informace vymažte tento email ze svého inboxu. Rovněž vám doporučujeme, abyste se obrátili na své poskytovatele internetových služeb (IP) a tyto falešné a nevyžádané zprávy nahlásili.

Rady jak s tímto typem zpráv nakládat, najdete na adrese:
http://www.dhl.com/en/about_us/new_virus.html

Omlouváme se vám za případné nepříjemnosti.

S přátelským pozdravem

Luděk Drnec
Managing Director Marketing & Sales

Pro více informací kontaktujte nonstop zákaznický servis DHL na telefonním čísle 840 103 000 nebo emailem na infolinka@dhl.com