Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Informace importním zásilkám do celní zóny:
Česká republika

Informace k přepravě, standardní zakázané komodity a omezení, které je nutné vzít v úvahu při odesílání expresních zásilek do České republiky.

Zakázané zboží pro Českou republiku

Přeprava zboží – co je potřeba vědět

Některé komodity nejsou považovány za “dokument”, to znamená, že je nutné je přihlásit v rámci celní oblasti (ČR) a proto je musí doprovázet faktura, a v některých případech ještě další celní dokumentace. Jiné komodity se považují jednoduše za “dokument” a je nutné k nim vyplnit pouze nákladový list DHL. Následující seznam vysvětluje, co je potřeba udělat pro přepravu různých komodit.

Komodity označované za dokument (pouze nákladový list DHL)

Vydané/potvrzené letenky
Výroční zprávy
Prázdné formuláře
Šeky s pokyny bance (NI)
Katalogy
Šeky, zrušené (NI)
Pokladniční poukázky (NI)
Počítačové sjetiny
Listiny
Diplomatická pošta
Obecné obchodní dokumenty
Vyplněné faktury
Technické manuály
Rukopisy
Noviny
Letáky
Pasy
Osobní pošta
Fotografie jako součást obchodních zpráv
Plány/výkresy-arch./prům./stav.
Seznam zásilek-počítačově generovaný
Žádosti o vízum

Komodity, u kterých se obraťte na zákaznický servis DHL, který vám objasní, jaké jsou požadavky k přepravě

Reklamní brožury/letáky
Bianko letenky (NI)
Schematické výkresy
Brožury (nereklamní)
Vizitky
Bianko kreditní karty (NI)
Kreditní karty (NI)
Štítky
Časopisy, periodika, žurnály
Fotografie
Ceníky
Přepravní harmonogramy
Diapozitivy
Všechny ostatní komodity se ve své podstatě nepovažují za dokumenty a musí je doprovázet nákladový list DHL a faktura.