Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Bezpapírový obchod - méně papíru, vyšší rychlost

Ušetřete čas při přípravě zásilek, snižte množství papírování a urychlete celní odbavení pomocí služby DHL Paperless Trade.
Služba DHL Paperless Trade umožňuje elektronicky předávat celní doklady a tím odstranit potřebu tisku a fyzického přikládání těchto dokladů k vašim zásilkám. Stejně jak ušetříte drahocenný čas při přípravě zásilek, zároveň tato bezplatná služba vám pomůže šetřit náklady na papír a tisk a současně příznivě přispějete k životnímu prostředí.

Jak mi může pomoci Paperless Trade?

  • Šetří čas - není třeba fyzicky přikládat faktury na zásilky
  • Šetří peníze - snižuje náklady na tisk a papír
  • Méně zpoždění - dřívější příjem dokumentace umožňuje rychlejší vyřešení dotazů
  • Ekologicky šetrný - snižuje spotřebu papíru a tisku

Jak funguje Paperless Trade?

Paperless Trade je integrován do našich přepravních řešení. Zaregistrujete si jednou Paperless Trade a následně bude automaticky nabízen při přípravě zásilek - pokud je k dispozici v cílové zemi a bude v rámci limitů celní hodnoty.
S Paperless Trade máte možnost vytvářet komerční nebo obchodní faktury v přepravních řešeních DHL nebo nahrávat faktury vytvořené samostatně.

Jak začít s používáním DHL Paperless Trade?

DHL Paperless Trade je k dispozici v následujících přepravních řešení a začít jej používat je snadné:

PLT – Obchodní podmínky

NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ VAŠE POUŽITÍ SLUŽBY BEZPAPÍROVÉHO OBCHODU DHL. POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY JE PODMÍNĚNO VAŠÍM SOUHLASEM, VE VLASTNÍM JMÉNĚA/NEBO VE JMÉNĚ SUBJEKTU, KTERÉHO ZASTUPUJETE (DÁLE JEN ""VY""), S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.
Potvrzujete, že jste si přečetl(a) a souhlasíte s Přepravními podmínkami společnosti DHL EXPRESS a že všechny zásilky, které nám předáte k přepravě jsou v souladu s těmito podmínkami. Dále prohlašujete, že jste si přečetl(a) a souhlasíte se všemi Obchodními podmínkami a/nebo licenčními dohodami pro koncové uživatele dalších DHL služeb, softwaru a prostředí, které jste použil nebo použijete v souvislosti s touto Službou.
Využitím bezpapírového obchodu DHL udělujete DHL souhlas k přepravě Vašich mezinárodních zásilek za použití elektronických dokumentů místo tištěných dokumentů;
  • Souhlasíte, že poskytnete DHL veškeré informace nezbytné k přepravě Vašich mezinárodních zásilek;
  • Souhlasíte s tím, aby DHLpoužila všechny poskytnuté informace neomezeně, a to včetně vašeho loga uvedeného na hlavičkovém papíru, Vašeho elektronického podpisu a dalších podrobností o zásilce za účelem přepravy Vašich mezinárodních zásilek;
  • Potvrzujete a zaručujete, že všechny informace poskytnuté DHL Vámi jsou pravdivé, přesné a kompletní.;
  • Potvrzujete a zaručujete, že máte všechna potřebná práva a oprávnění poskytnout DHL požadované informace a iniciovat zahájení přepravy zásilky s DHL;
Přijímáte veškerou právní odpovědnost za přesnost, úplnost a čitelnost všech informací a dokumentace poskytnuté Vámi DHL. Uznáváte, že každá nepřesnost, neúplnost nebo nečitelnost informace nebo dokumentu může způsobit zdržení služby nebo její selhání a že zprošťujete DHL jakékoliv odpovědnosti za takové zpoždění nebo selhání služby.
Potvrzení souhlasu příjemce k použití služby Paperless Trade.