Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Průvodce clem a daněmi pro příjemce

Základní informace o clu a daních umožňují porozumět, kdo clo a daně hradí a proč.
Zboží zakoupené online pro osobní použití

Pokud si nějaké zboží koupíte online, může vám celní úřad z následujících důvodů vyměřit clo:
  • Clo a daně nejsou obvykle zahrnuty do ceny zboží, které nakupujete online, a nemusí být zahrnuto ani v nákladech na přepravu, které hradíte internetovému prodejci.
  • Při nákupu zboží online nemusí zboží pocházet ze země, ze které je odesíláno, proto podléhá clu, tedy poplatku nebo dani vyměřované za zboží při překročení mezinárodní hranice.
  • Pokud není zboží přepravováno vnitrostátně (v rámci jedné země) nebo v rámci jedné celní unie, jakou je například Evropská Unie, jste povinni uhradit takové celní poplatky a daně za dovezené zboží, jaké stanoví místní celní úřad.
  • Aby mohli kurýři společnosti DHL doručit zboží v co nejkratším termínu po vstupu zboží do země nebo celní unie, hradí společnosti DHL celním úřadům jménem příjemce jakékoli clo a daně dlužné za zboží.
  • Jakmile jsou clo a daně společnosti DHL příjemcem uhrazeny, zboží vám bude doručeno.
  • Výše případných poplatků závisí na tom, odkud bylo zboží odesláno, na typu zboží, přepravní hodnotě a hmotnosti balíku.
Při nákupu zboží online byste si měli vždy ověřit, zda je zboží odesíláno z adresy:
  • ve vaší zemi,
  • v jiné zemi,
  • v zemi mimo vaši celní unii
Poznámka: Při nákupu zboží pro obchodní účely platí jiná pravidla.
Komise EU vytvořila online platformu pro řešení sporůExternal Link / New Window. Spotřebitelé mohou podávat stížnosti týkající se online nákupu zboží nebo služby prostřednictvím této platformy.